Anasayfa Hakkımızda İLAYS Sistemine Giriş İletişim  
 
   Neden İLAYS?
   Amaç ve Kapsam
   İlgili Mevzuat
   İLAYS Proje Aşamaları
   İLAYS'ın İşleyişi
   Atık İlaç Tespit Komisyonu
   Atık Nakil İşlemleri
   Bertaraf İşlemleri
   Muhasebeleştirme
   Resmi Yazışmalar
   Ücretlendirme
   Kullanım Klavuzu
 
 

Neden İLAYS ?

Atık ilaçlar: Advers/alerjik etki, hastanın iyileşmesi, hastanın ölmesi, hastanın çeşitli nedenlerle ilaç kullanımını sonlandırması, aşırı reçeteleme, kullanım süresinin dolması, ambalajın bozulması, ilacın dökülmesi ve kontamine olması gibi nedenlerle ilacın kullanılamayacak duruma gelmesi sonucunda oluşur.

Farmasötik atıkların kanalizasyon veya katı atık toplama yöntemleri (belediyelerin çöp toplama yöntemleri) ile imha edilmeye çalışılması son derece sakıncalıdır ve ilgili mevzuata aykırıdır. Bu olumsuz durum başta kaynak suları olmak üzere, deniz, göl, akarsu v.b. doğal hayatın kirlenmesi sonucunu doğurmaktadır.

Bu nedenle 2005 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile ilaç atıklarının taşınma ve bertaraf edilme yöntemleri tarif edilmiş ve bu atıkların özel lisanslı araçlarla taşınması ve özel lisanslı tesislerde 1100°C'de yakılarak bertarafı uygun yöntem olarak belirlenmiştir. Ne yazık ki ilacın her aşamasından sorumlu  bir meslek grubu olan biz eczacılar, farmasötik atıkların yönetimi konusunda kurumsal bir yaklaşımı bugüne kadar hayata geçiremedik.

İLAYS ülkemizde farmasötik atıkların bir düzen dahilinde ilgili çevre, sağlık, maliye ve ulaştırma mevzuatına uygun olan ilk ve tek sistem olma özelliği ile büyük öneme sahip olacak ve önemli bir boşluğu dolduracaktır.

İLAYS eczanelerdeki atıkların bertaraf işlemlerinin tamamlanması sonrası ikinci adımda evsel farmasötik atıkların çevreye ve doğaya zarar vermeyecek şekilde toplama ve bertaraf edilme çalışmalarını da kapsayacaktır.

İLAYS uygulamasıyla meslektaşlarımız bir taraftan bireysel başvurularında ödeyecekleri bertaraf ücretlerinin üçte bir oranında maliyetle işlemlerini gerçekleştirebilecekler, diğer taraftan da bürokratik işlemlerden kurtulacaklardır. 

 

        Anasayfa      Hakkımızda         İLAYS Sisteme Giriş          İletişim         Copyright©2011 1. Bölge İst. Eczacı Odası