Anasayfa Hakkımızda İLAYS Sistemine Giriş İletişim  
 
   Neden İLAYS?
   Amacımız
   İlgili Mevzuat
   İLAYS Proje Aşamaları
   İLAYS Teslim Aşamaları
   Atık İlaç Tespit Komisyonu
   Atık Nakil İşlemleri
   Bertaraf İşlemleri
   Muhasebeleştirme
   Resmi Yazışmalar
   Ücretlendirme
   Kullanım Klavuzu
 
 

MUHASEBELEŞTİRME

Atık İlaçların Eczanelerde Muhasebeleştirme İşlemleri

Atık İlaçların Eczanelerde Muhasebeleştirme İşlemleri

Eczaneler bertaraf edilmiş ilaçları gösteren listeleri muhasebe kayıtlarındaki stoklardan düşerek atık ilaç bertaraf etme işlemlerini tamamlayacaklardır.

Cari dönem farmasötik atıkların muhasebeleştirme işlemlerinde miadı dolan atık ilaçlar depocu alış fiyatları üzerinden tasnifi yapılmakta ve İLAYS Komisyonu’nda tek tek kontrol edilmektedir. Bu grup ilaçlar bertaraf işlemi sonrası muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebilir.

Komisyon ayrıca İZAYDAŞ’a teslim edilen ve bertaraf işlemleri tamamlanan atıkların, bertaraf tesisi tarafından hazırlanan belgelerini inceleyerek eczane bazında onay işlemlerini tamamlamaktadır. Bu işlem sonrası Maliye Bakanlığı’nın Odamıza verdiği yetki ile eczanenin muhasebe işlemlerinde imha tutanağı yerine geçecek İLAYS bertaraf belgesi düzenlenerek eczaneye teslim edilecektir.

İlgili vergi mevzuatımız gereği atık ilaçların gider olarak yazılabileceği dönemin ancak bertaraf edildiğinin belgelendiği yıl olacağı unutulmamalıdır.

İlgili vergi mevzuatımız gereği atık ilaçların gider olarak yazılabileceği dönemin ancak bertaraf edildiğinin belgelendiği yıl olacağı unutulmamalıdır. Örneğin; 2012 yılında miadı dolan ve 2013 yılı içerisinde bertaraf edilen ilaçlar 2014 yılı Mart ayında verilecek vergi beyannamesinde gider olarak gösterilecektir. Aynı şekilde 2013 yılı içerisinde miadı dolup aynı yıl Odamızdan atık ilaç bertaraf belgesi alan eczacılar 2014 yılı Mart ayında verdikleri vergi beyannamesinde atıkları gider olarak gösterebileceklerdir

        Anasayfa      Hakkımızda         İLAYS Sisteme Giriş          İletişim         Copyright©2011 1. Bölge İst. Eczacı Odası