Anasayfa Hakkımızda İLAYS Sistemine Giriş İletişim  
 
   Neden İLAYS?
   Amacımız
   İlgili Mevzuat
   İLAYS Proje Aşamaları
   İLAYS Teslim Aşamaları
   Atık İlaç Tespit Komisyonu
   Atık Nakil İşlemleri
   Bertaraf İşlemleri
   Muhasebeleştirme
   Resmi Yazışmalar
   Ücretlendirme
   Kullanım Klavuzu
 
 

Atık İlaç Komisyonunca Farmasötik Atıkların Tespitinin Yapılması

Cari döneme ait farmasötik atıklar, uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul Eczacı Odası ve İZAYDAŞ (bertaraf tesisi) ile birlikte Komisyon 1 ve Komisyon 2 olmak üzere kurulacak ''Atık İlaç Komisyonu''nca incelenecektir. Bu incelemede öncelikle 1. Komisyon tarafından eczacılarımızın İLAYS eczane programı üzerinden yaptıkları bildirimler ile teslim ettikleri atıkların uyumu aranacak,uygunluğunun tespitini komisyon tutanakla imza altına alacaktır.

2.Komisyon ise atıkların bertaraf tesisine teslim edildiğini ve de yakılarak bertaraf edildiğini ilgili belgelerin incelenmesi ile tespit ederek yine tutanakla imza altına alacaktır. 
İmha edilmek üzere toplanacak ilaçların teslimlerinin beyan ile uygunluğuna ilişkin çalışmaları yürüten Atık İlaç Tespit Komisyonu, İstanbul eczacı odasını sekreteryasında ve İLAYS aracının dolduğu periyotlar göz önüne alınarak belirlenen tarihte oda merkezimizde toplanacaktır.
Cari dönem öncesine ait ve de eczane gelir vergisi beyannamelerinde gider gösterilmeyecek farmasötik atıkların Atık İlaç Tespit Komisyonuna girmesine gerek yoktur. 
        Anasayfa      Hakkımızda         İLAYS Sisteme Giriş          İletişim         Copyright©2011 1. Bölge İst. Eczacı Odası