Anasayfa Hakkımızda İLAYS Sistemine Giriş İletişim  
 
   Neden İLAYS?
   Amaç ve Kapsam
   İlgili Mevzuat
   İLAYS Proje Aşamaları
   İLAYS'ın İşleyişi
   Atık İlaç Tespit Komisyonu
   Atık Nakil İşlemleri
   Bertaraf İşlemleri
   Muhasebeleştirme
   Resmi Yazışmalar
   Ücretlendirme
   Kullanım Klavuzu
 
 

İlaç Atık Yönetim Sistemi 1. Adım

İLAYS Projesi ilk adımda eczanelerdeki farmasötik atıkların yönetimini planlanmaktadır. 

İlaç Atık Yönetim Sistemi 2. Adım

İLAYS Projesinin ikinci adımında sektörün tüm bileşenlerinin sosyal sorumluluk ve mevzuat yükümlülükleri gereği katkısı ortaklaştırılarak evsel farmasötik atıkların yönetimi planlanmaktadır.

Bertaraf giderlerinin sektörün sadece eczanelere yüklenmesi adil bir uygulama değildir. İlacın üretiminden tüketimine kadar her aşamasında sahip konumunda bulunan üreticinin bertaraf aşamasında da sorumluluğu açıktır(Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 5 Temmuz 2008/26927 Madde-13). Bunun sağlanmasına yönelik gerekli resmi başvurular odamız tarafından T.C. Çevre ve Orman Bakanlığına yapılarak yasal düzenleme talep edilecektir. Bu yasal düzenlemelerin haricinde İlaç sanayinin gönüllü olarak sosyal sorumluluk bilinci dahilinde bu sisteme katkı vereceğine inanıyoruz.

İLAYS bilgi işlem programı verileri, İlaç sektörünün üretim veya ithalat yapan firmalarının, miadı dolmuş ilaç bertaraf giderlerinin karşılanmasında yükleneceği rolün adil paylaşımında büyük öneme sahip olacaktır.
Sosyal sorumluluk anlamında projeye sponsor olacak firmalar, ajanslar, fonlar, ilaç üreticileri ve dağıtım kanallarının katkısıyla oluşacak giderleri karşılama havuzu sayesinde eczanelerde düzenlenecek ilaç toplama kampanyaları ile evlerde hastalarımızın kullanmadığı veya miadı geçmiş ilaçların sistem dahilinde toplanarak bertaraf edilmesi planlanmaktadır. Halen evsel bu tür atıklar neredeyse yüzde yüze yakın bir oranda evsel katı atık bertaraf yöntemleri ile toplum ve çevre sağlığı açısından son derece sakıncalı bir şekilde doğayı kirleterek evlerden uzaklaştırılmaktadır. Bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Mutlak suretle gerekli tedbirlerin alınarak bu atıklarında uygun tesislerde bertaraf edilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

        Anasayfa      Hakkımızda         İLAYS Sisteme Giriş          İletişim         Copyright©2011 1. Bölge İst. Eczacı Odası