Anasayfa Hakkımızda İLAYS Sistemine Giriş İletişim  
 
   Neden İLAYS?
   Amaç ve Kapsam
   İlgili Mevzuat
   İLAYS Proje Aşamaları
   İLAYS'ın İşleyişi
   Atık İlaç Tespit Komisyonu
   Atık Nakil İşlemleri
   Bertaraf İşlemleri
   Muhasebeleştirme
   Resmi Yazışmalar
   Ücretlendirme
   Kullanım Klavuzu
 
 

BERTARAF İŞLEMLERİ

Tehlikeli Atık Bertaraf Etme Lisansına Sahip Firmada Yürütülecek İşlemler

Yönetmeliğe uygun şartlarla Ulusal Atık Taşıma Formu ile beraber teslim edilen ürünler gerekli kontroller yapılarak bertaraf edilmek üzere bertaraf tesisi tarafından teslim alınacaktır. Teslim edilen atıklarla ilgili tüm detaylı bilgi atıkları bertaraf etmeye yetki verilen firmaya bertaraf tesisi Odamızca verilecek kullanıcı adı ve şifreyle internet üzerinden takip edilebilecektir. Firma eczane bazında bertaraf ettiği atıklarla ilgili gerekli belgeleri düzenleyerek İstanbul Eczacı Odası'na teslim edecektir. .

Atık ilaçların Bertaraf Edildiğine Dair Belgelerin Eczanelere Teslimi

İstanbul Eczacı Odası'na teslim edilen atıkların bertaraf edildiğine dair belgeler sisteme kaydedilerek eczanelere gönderilecektir. 

        Anasayfa      Hakkımızda         İLAYS Sisteme Giriş          İletişim         Copyright©2011 1. Bölge İst. Eczacı Odası