Anasayfa Hakkımızda İLAYS Sistemine Giriş İletişim  
 
   Neden İLAYS?
   Amaç ve Kapsam
   İlgili Mevzuat
   İLAYS Proje Aşamaları
   İLAYS'ın İşleyişi
   Atık İlaç Tespit Komisyonu
   Atık Nakil İşlemleri
   Bertaraf İşlemleri
   Muhasebeleştirme
   Resmi Yazışmalar
   Ücretlendirme
   Kullanım Klavuzu
 
 

ATIK NAKİL İŞLEMLERİ

Tehlikeli Atıkların Oda Merkezinden Bertaraf İşlemlerini Yürütecek Tesise Nakli:

Odamız tarafından toplanan ve bir sistem dahilinde tehlikeli atık taşıma lisansına sahip İLAYS taşıma aracına yüklenen farmasötik atık ilaçlara ilişkin, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun " Ulusal Atık Taşıma Formu " düzenlenecek ve Odayı temsil ile yetkili Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından imzalanacaktır.

Bu formla beraber atık ilaçlarımız bertaraf tesisine gönderilecektir.

Tehlikeli atık yönetmeliğinin üçüncü bölümünde bulunan 11., 12., 13. maddelerine uygun taşıma işlemleri planlanacak ve gerçekleştirilecektir.

Tehlikeli atık yönetmeliğinin 9. maddesinin d bendine uygun ambalajlama ve etiketleme işlemleri odamız görevli personeli tarafından yapılacaktır.

        Anasayfa      Hakkımızda         İLAYS Sisteme Giriş          İletişim         Copyright©2011 1. Bölge İst. Eczacı Odası