Anasayfa Hakkımızda İLAYS Sistemine Giriş İletişim  
 
   Neden İLAYS?
   Amaç ve Kapsam
   İlgili Mevzuat
   İLAYS Proje Aşamaları
   İLAYS'ın İşleyişi
   Atık İlaç Tespit Komisyonu
   Atık Nakil İşlemleri
   Bertaraf İşlemleri
   Muhasebeleştirme
   Resmi Yazışmalar
   Ücretlendirme
   Kullanım Klavuzu
 

Amaç

• Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak

• Bürokratik işlemleri minimuma indirmek

• Oluşacak bertaraf giderlerinin maliyetlerini en az seviyeye indirgemek

Kapsam

İlaç Atık Yönetim Sistemi (İLAYS), eczanelerde bulunan tehlikeli atıkların (miadı geçmiş ilaçlar, kullanılmayacak veya yarı kullanılmış ilaçlar, soğuk zinciri bozulmuş ilaçlar vb.) bir sistem dahilinde; 

Hazırlanan bir yazılım aracılığıyla (İLAYS Programı) internet üzerinden İLAYS veri tabanına kayıt edilmesi,

Toplanması (Eczacının Odada teslimi, kargo ile teslim, İLAYS aracına eczanede teslim seçenekleriyle),

Yapılan kayıtlarla teslimatların uyumunun kontrollerinin yapılması,

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile beraber kurulan İlaç Tespit Komisyonu aracılığıyla teslimlerin tutanak altına alınması( Cari döneme ait muhasebeleştirilecek atıklar için.)

Özel lisanslı araçlarda taşınması,

Özel lisanslı bertaraf tesislerinde yakılarak çevreye zararsız hale getirilmesi,

Yapılan işlemlerin onaylı belgelerinin ilgili eczaneye ulaştırılması,

İlgili kurumlara bilgi aktarımının yapılması

adımlarını kapsamaktadır.

        Anasayfa      Hakkımızda         İLAYS Sisteme Giriş          İletişim         Copyright©2011 1. Bölge İst. Eczacı Odası